Kereskedelmi szolgáltatáshoz kapcsolódó
Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a Szolgáltató minden Ügyfele részére azonos feltételek mellett, minőségi szolgáltatást nyújtson.

A következő Általános Szerződési Feltételekben meghatározott pontok szerint járunk el olyan esetekben amikor Ön megrendeli a kiválasztott terméket, ezért kérjük gondosan olvassa el.
Jelen szerződés a weboldalunkon keresztül történő vásárlás eseteiben érvényes.
A következő dokumentum elektronikus formában érhető el weboldalunkon.
Minden olyan esetben amikor Ön elektronikus úton rendel meg egy terméket a következő Általános Szerződési Feltételek lépnek életbe.


Fogalmak

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy
Vállalkozás: aki a kereskedelmi gyakorlat tekintetében önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el.
Áru: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), az ingatlan, a szolgáltatás, továbbá a vagyoni értékű jog,

Végfelhasználó: a Fogyasztó, vagy Vállalkozás közvetlen, vagy közvetett megbízója, aki a szerződés szerinti berendezéseket ténylegesen használni fogja.


Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a

Electric Gate KFT
Cégjegyzék szám: 01 09 331458
Adószám: 26547840-2-43
E-mail cím: kapu@olcsogarazskapu.hu
Weboldal: https://olcsogarazskapu.hu
Telefonszám: +36 1 2054166
Mobiltelefonszám: +36 20 433 5510
Cím: 1182 Budapest, Üllői út 565.

továbbiakban: Szolgáltató

és a Szolgáltató által üzemeltetett
http://olcsogarazskapu.hu

nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztó, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások, egyéb nem természetes személyek
(a továbbiakban: Ügyfél)  jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
A Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.


1. Az ÁSZF hatálya, általános információk

1/a.)
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan távollévők között történő kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://olcsogarazskapu.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül történik.
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
A weboldalon keresztül történő megrendelést, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Ektv.”) szabályozza.

1/b.)
A Szolgáltató weboldalán történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel (e-mail) vagy a Szolgáltató telefonszámán leadatott megrendeléssel lehetséges, amelyet a jelen ÁSZF szabályoz.
A weboldal nem webshopként üzemel, ezért azon regisztrálni, kosárfunkciót használni nem lehetséges a megrendeléseket a fenti módokon tudja megvalósítani.

1/c.)
A Szolgáltató weboldalának szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni regisztráció nélkül, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1/d.)
Az elektronikus úton történő megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig bármely Fél által módosítható, illetve lemondható bármiféle következmény nélkül, kivéve az egyedileg gyártott az Ügyfél kifejezett  kérésére  készített termékek, amelyek legyártáshoz, beszerzéséhez előleg, vagy a termék teljes díjának átadása szükséges, és a gyártásra küldés után nem módosítható.
Ilyen esetekben, ha az Ügyfél lemondja a megrendelését köteles a gyártáshoz kapcsolható költségeket finanszíroznia, amelynek az előleg  vagy a termék teljes díja szolgál letéti díjként. Amennyiben nem történik előlegezés, vagy a termék kifizetése, úgy a Szolgáltató számla kiállítására és annak összegére jogosult.
A módosításra és lemondásra telefonos úton, valamint elektronikus úton van lehetőség.
A Felek közötti jelen szerződés az áru megvásárlásával vagy előleg kifizetésével jön létre.
Erre való tekintettel a személyesen, üzletünkben történő átvétel nem minősül távollévő felek között megkötött szerződésnek.
A Felek között az áru megvásárlásával létrejött szerződés szerint kiállított számlát a Szolgáltató 5 évig iktatja.
A weboldalon feltüntetett adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek.

1/e.)
Egyedileg legyártott terméket kizárólag a megadott paraméterek alapján tudjuk elkészíteni.
Egyedileg legyártott terméknek minősülnek a garázskapuk, garázskapurugók, bovden kötelek, kábelek és minden olyan termék, amelyet az Ügyfél kérésére kell méretre igazítani, gyártani.
A paraméterek megadását a kért formában az Ügyfélnek szükséges elküldenie írásos megrendeléssel a Szolgáltató vagy annak megbízottja által kért formában.
A nem helyesen vagy nem a kért formában megküldött paraméterek esetén, a termék legyártásra nem kerül.
Amennyiben az Ügyfél ennek ellenére ezt kifejezetten kéri, vagy nem mutat hajlandóságot a paramétereket  a Szolgáltató által kért formában elküldeni, de a termékre igényt tart és az általa megadott paraméterek, vagy bármely más körülményből eredő hibásan teljesül arra Szolgáltató felelősséget nem vállal és felelősségre nem vonható.
Egyedileg legyártott termék rendelése kizárólag a termék előre finanszírozásával történhet. Ettől a Szolgáltató saját belátása szerint eltérhet.
Amennyiben telefonon adja meg a kért terméket a Szolgáltató vagy annak megbízottja, megbízottjai írásos formában igazolják vissza a bediktált adatokat.
Rosszul, hibásan megadott paraméterek alapján legyártott termékeket másra cserélni, kicserélni, annak vételi árát visszaigényelni nem lehet.
Az erre irányuló intézkedések jogi alapját a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) C pontja szabályozza.


2. Regisztráció

2/a.) Fogyasztóknak nincs szüksége előzetes regisztrációra az oldalról történő megrendeléshez, azonban a számlázáshoz később szükségünk lesz a vásárló nevére és címére, futárszolgálattal történő szállítás esetén pedig az e-mail címére és a telefonszámára is.
Cégek esetében (nem viszonteladó, telepítő, hanem végfelhasználóként történő vásárlás) szükséges a cég adószámának megadása is.

2017. Január 1.-től életbe lépő változtatás a 2007.évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 169.§ dc) pontja szerint 100 000 Ft ÁFA tartalommal rendelkező számla esetén adószámmal rendelkező vásárlók, Ügyfelek esetén kötelező feltüntetni azt a kiállított számlán.


2/b.) Viszonteladó / Telepítő partnereink esetében előzetes regisztráció lehetőségét biztosítjuk, amelyet a Szolgáltató e-mail címén (info@kaputechnikaszerviz.hu) vagy központi telefonszámán (+36 1 205 4166) tehetnek meg a következő adatok megadásával:

– cégnév
– képviselő neve
– székhely címe
– szállítási/postázási cím
– adószám
– telefonszám
– e-mail cím
– tevékenység megnevezése

Kötelezettséget a regisztrációval a Felek nem vállalnak, az csak a gyorsabb Ügyintézést, illetve egyedi kedvezmények megállapítását segítik elő.

2/c.) A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból származó szállítási késedelem, egyéb probléma, hiba, különösen a személyre gyártott termékek esetében.


3. Megrendelés

3/a.)
A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, a Szolgáltató honlapjáról  letölthető, lehet részletesen megismerni. Ezek a dokumentumok kifejezetten szakemberek részére készített dokumentumok, azok megértéséhez szakképesítésre lehet szükség. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben weboldalunkon vagy egy termék adatlapján nem szerepel. használati utasítás vagy egyéb információ kérje a vásárlás előtt kollégáink segítségét, vagy a megvásárolni kívánt termék műszaki leírását.
Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük, e-mailben elküldjük. Amennyiben a weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. A weboldalon feltüntetett információk elírását, tévedésének jogát fenntartjuk. Alkatrészek beszereléséről való információkat

3/b.)
A termékek vételára nem tartalmaz további szolgáltatásokat, illetve a kiszállítás költségét.

3/c.)
A Weboldalon feltüntetett árak bruttó összegűek és a 27% ÁFA-val növelt eladási árak.

Az oldalon a termékek díja lista és általános kedvezményes árakon vannak feltüntetve.
Az általános kedvezményes árak Akció vagy jelenlegi ár felirattal vannak feltüntetve.
A weboldalon feltüntetett kedvezményes árakra nem áll módunkban további kedvezményeket biztosítani, sem magánszemélyeknek sem regisztrált telepítőknek, viszonteladóknak. Bármilyen más kedvezményt kizárólag lista árból tudunk biztosítani.
A weboldalon feltüntetett árak kizárólag személyes vásárlás vagy rendelés esetén érvényesek, üzembe helyezési díj nélkül.
Egyéb szolgáltatás nyújtás esetén ideértve például egy termék beépítését, beüzemelését a Weboldalon feltüntetett termék árak nem érvényesek, kivéve, ha azt a Szolgáltató a megrendelés során jóváhagyja.
Ilyen esetekben a Szolgáltató egyedi árajánlatot készít az Ügyfélnek, amelyet jelen ÁSZF nem szabályoz.

3/d.)
A Weboldalon található termékek árváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.
A termék(ek) ára, a megrendelés pillanatában feltüntetett árra vonatkozik.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő téves ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Javasoljuk,hogy a termék paraméterei alapján válasszon és ne a termék elnevezésére hagyatkozzon.
Az oldalon feltüntetett termékképek illusztrációk, azok a képen látottaktól méretben, illetve egyes monitorok színbeállítások miatt a valóságtól eltérhetnek. Bizonyos esetekben a termékképeken látható szett összeállítások (verzió váltás, kiegészítő váltás végett) változhatnak.

3/e.)
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Olyan esetekben amikor az Ügyfél pontatlan vagy hibás adatokat adott meg a Szolgáltató a hatásköréig mérten igyekszik minél hamarabb azt pontosítani, vagy korrigálni, hogy az se az Ügyfélnek se a Szolgáltatónak plusz költségébe ne kerüljön.

3/f.)
Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


4. Megrendelt termék átvétele

A megrendelt termékeket  következő módokon tudja átvenni:
– Személyes átvétel
– Házhoz szállítás

4/a.) Személyes átvétel
Személyes átvétel lehetőségét Szaküzletünkben biztosítjuk, ahol a megrendelés visszaigazolását követően a megrendelt termék átvételének idejéről való tájékoztatás (amely történhet e-mailben, telefonon és szóban) után nyitva tartási időn belül átveheti a terméket.
A személyes átvételnél szükséges termék átvételéhez a megadott adatok közül kollégáinknak a Megrendelő nevét és Telefonszámát megadnia.
Ennek hiányában a Szolgáltató nem adja ki, a kívánt terméket, azonosítás hiányából eredendően, különösen előre fizetett termék esetén.
Előre fizetett termék esetén a számla vagy a kapott megrendelőlap felmutatása  kötelező az Ügyfél részéről.
A személyes átvételre  való tekintettel, a személyesen, üzletünkben történő átvétel vagy vásárlás nem minősül távollévő felek között megkötött szerződésnek, mivel az Ügyfél a kívánt terméket megtekintheti, átnézheti, illetve abban az esetben, ha másik termékre van szükséges a vásárlás előtt cserélheti.
A megrendelt termékeket a megrendeléstől számított 3 munkanapig foglaljuk a megrendelőnek.

4/b.) Házhoz szállítás
Termékeinket az egész ország területén házhoz szállítjuk.
Szállítási határidőt a termék raktárkészleten való megléte esetén a megrendelés visszaigazolásától számított 1-5 munkanap.
A következő munkanapi kiszállításra abban az esetben van lehetőség, ha a termék készpénzes utánvéttel rendelt termék, raktárkészleten megtalálható és a megrendelés munkanapokon 15:00 óráig (szállítás zárásáig) visszaigazolást kap az Ügyfél a megrendeléséről.
Amennyiben a terméket nem tudjuk a megadott határidőn belül szállíttatni, arról a megrendelés beérkezését követően tájékoztatjuk az Ügyfélt. Olyan esetekben, amikor a kért termék szállítása a fentiektől eltér, az Ügyfél a fent meghatározott 1 – 5 munkanaptól eltérően kéri csomagjának szállítását a Szolgáltató ezt egyeztetés után, amennyiben lehetősége van rá megteszi.


5. Szállítási és fizetési feltételek

5/a.)
A weboldalon feltüntetett árak kizárólag az adott termék árát tartalmazzák. A szállítás költségek külön tételként szerepelnek, amely nincs beleépítve a termékek árába.
A házhoz szállítást a Szolgáltató futár szolgálattal juttatja el az Ügyfélhez.
A Szolgáltató az Ügyfél számára kedvezőbb szállítási feltételek esetén belátása szerint módosíthatja a feltüntetett díjakat.

5/b.)
A szállítmányozási cég adatai:

Név: Pannon XP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Székhelye: 1183 Budapest, Akadály utca 15.
Postacím: 1183 Budapest, Akadály utca 15.
Ügyfélszolgálat címe: 1183 Budapest, Akadály utca 15.
Telefon: (+3620) 77-333-99
Fax: (+361 )261-84-72
Weboldala: http://pannonxp.hu/
Pannon XP ÁSZF: http://pannonxp.hu/aszf/

A szállítás lebonyolítása a futár partner mindenkori szállítási árai alapján történik, amely  készpénzes utánvét esetén a megrendelést tartalmazó visszaigazoláson kerül feltüntetésre, előre utalás esetén a számlán.
A futárnál történő készpénzes fizetés esetén a szállítási költség utánvét kezelési díjat is tartalmaz.
Előreutalás esetén a szállítási költségek sokkal kedvezőbbek az utánvételes szállításnál, hiszen az nem tartalmazza a tranzakciós adót, illetve az utánvét költségét.

5/b.) Fizetési lehetőségek:

Megrendelés esetén a következő fizetési lehetőségeket biztosítjuk.
Házhoz szállítás esetén:
– Utánvételes vásárlás.
Az áru átvételekor a futárszolgálat által megbízott futárnak a helyszínen tud készpénzben fizetni.
– Előre utalás.
A termék vételárát a megadott számlázási paraméterekkel a Szolgáltató részére átutalja.
Az átutalás összegének a Szolgáltató rendszerébe és annak feldolgozását követően a futárszolgálat átveszi az Ügyfél által megrendelt és fizetett csomagot, amelyet a megadott szállítási időn belül kiszállítanak.
Előre utalás esetén a szállítás zárásáig beérkezett utalás és feldolgozást követően kerülnek kiszállításra a csomagok.

Személyes átvétel esetén:
– Készpénzes fizetési lehetőség.
A terméket Szaküzletünkben az átvételkor készpénzzel tudja rendezni.

– Bankkártyás fizetési lehetőség. 2019. november 08.-tól
A terméket Szaküzletünkben az átvételkor bankkártyával tudja rendezni.

Elfogadott bankkártya típusok:       

Szaküzletünkben a nagyobb biztonság érdekébenpaypass “érintős” kártyás fizetési lehetőséget biztosítunk, így az arra alkalmas bankkártyákkal és NFC-vel rendelkező telefonokkal tud fizetni.

5/c.) Országos csomag szállítási díjak

 Kategória Belföldi csomagküldési díjak
0 – 1,99 Kg. 1 360 Ft
2 – 4,99 Kg. 1 553Ft
5 – 9,99 Kg. 1 747Ft
10 – 14,99 Kg. 1 976 Ft
15 – 19,99 Kg. 2 271 Ft
20 – 24,99 Kg. 2 659 Ft
25 – 40 Kg. 2 970 Ft
* 40.1 Kg.
felett
2 970 Ft. +65 Ft./Kg

Utánvét költsége
1 – 50 000 Ft utánvét összeg között:  500 Ft
50 001 Ft utánvét összegtől: Az utánvét összegének 1%-a
Tranzakciós adó: 0,003 az utánvét összege után.
További csomagok egy címre: 200 Ft
30 kg feletti csomagok esetén: 200 Ft

A feltüntetett szállítási díjak nettó összegűek és nem tartalmazzák a 27% ÁFA-t.

Maximum csomag nagysága: 3 méter
Nagyobb csomagok kiszállítására kérje egyedi ajánlatunkat.
A szállítási díjat a Pannon XP futárszolgálat határozza meg, annak változtatás jogát fenntartja.
Jelen szállítási költségek 2019. január 2.-tól érvényesek.

Amennyiben Ön szeretné a szállítást intézni, természetesen lehetőséget biztosítunk rá, ilyen esetekben Önnek kell a szállítást intéznie és dokumentálnia.


 

6. Személyes vásárlás

Személyes vásárlásra előzetes megrendelés nélkül, nyitva tartási időnkön belül Szaküzletünkben biztosítunk lehetőséget.
Nem szükséges előrendelni, amennyiben a kívánt termék(ek), szaküzletünk raktárkészletén megtalálható, helyszíni fizetés lehetőségével azonnal elviheti.

6/a,)
Szaküzletben történő vásárlás eseténi fizetési lehetőségek:
– Személyesen készpénzben

Bankkártyás fizetési lehetőség. 2019. november 08.-tol
A terméket Szaküzletünkben az átvételkor bankkártyával tudja rendezni.

Elfogadott bankkártya típusok:       

Szaküzletünkben a nagyobb biztonság érdekébenpaypass “érintős” kártyás fizetési lehetőséget biztosítunk, így az arra alkalmas bankkártyákkal és NFC-vel rendelkező telefonokkal tud fizetni.

6/b,)
Személyes vásárlás esetén a kívánt terméket az áru kifizetése után elviheti.
Kizárólag szaküzletünkben vásárolt, gyártási hibából származó helytelen működésű terméket áll módunkban 72 órán belül visszavásárolni.
Az ÁSZF ezen pontját a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg.


7. Elállás joga, módja, következményei

7/a.)
Amennyiben a Fogyasztó a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti.
Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezik.
A Fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával és jótállási jeggyel (amennyiben kitöltésre került) együtt visszajuttatnia a Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.
Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára a termék visszajuttatásáról azonban a Fogyasztónak kell gondoskodnia. Visszaküldött csomagokat nem áll módunkban utánvétellel átvenni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 naptári napon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Amennyiben a visszaküldött termék, hibás, sérült, a Szolgáltató visszatarthatja a vételárat, addig ameddig az amortizációból bekövetkező értékcsökkenésének mennyiségét meghatározza. Abban az esetben, amennyiben a visszaküldött termék, alkatrészei, burkolata vagy egyéb sérülés található, a Szolgáltató nem köteles a teljes vételárat visszatérítenie.
A Szolgáltatóhoz szükséges visszajuttatni az eredetileg kapott számlát, jótállási jegyet, amelyekkel bizonyítható a vásárlás ideje.

7/b.) Elállás jogát a következő esetekben nem gyakorolhatja

Eredeti számla nélkül visszaküldött termékek.
Olyan esetekben, amikor az Ügyfél a termékhez tartozó számlát és jótállási jegyet nem küldi vissza a termékkel, továbbá a Szolgáltató kérésére sem tesz eleget, az elállási joggal az Ügyfél nem tud élni, mivel a számlán szereplő eladási dátum alapján határozható meg az elállási jog kezdete.

Kivonat a 45/2014.(II. 26.) kormányrendeletből

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.


8. Garancia, szavatosság

Garanciát csak az általunk eladott, számlával és jótállási jeggyel igazolt termékekre tudunk biztosítani.
Más általunk is forgalmazott, de máshol vásárolt termékek garanciális cseréjét, javítását az eladó személynél, vállalkozásnál tudja érvényesíteni.
Garancia és jótállási információkat a Jótállási információk mellékletben találja meg, ami a garanciális feltételek alapját képzik.

Jótállási jegy megtekintése


9. Kapcsolatfelvétel, ügyfélszolgálat

7/a.) A Szolgáltató a Megrendelők, Fogyasztók számára személyes vásárlás lehetőségét, illetve a megrendelt termékek átvételét szaküzletében biztosítja.

Elnevezés: Kaputechnika Szaküzlet és Szerviz
Cím: 1182 Budapest Üllői út 565
Az üzlet rendes nyitva tartási ideje: Hétfőtől-Péntekig 9:00 – 18:00 Szombaton: 8:00 – 12:00
Telefonszám: (+361) 205 41 66 | (+3620) 433 55 10
Elektronikus levelezési cím: kapu@olcsogarazskapu.hu

A szaküzletben ügyfélszolgálat működik, amelyen telefonon és személyesen is érdeklődhetnek termékeinkkel kapcsolatosan.
A feltüntetett telefonszámok normál díjas hívószámok.10. Adatszolgáltatás és a Webes sütik (cookie) használata

10/a,) Adatszolgáltatás és személyes adatok kezelése

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként és vagy közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

10/b,) Web oldal sütik (cookie) használata

Weboldalunk úgynevezett sütiket használ az oldala működése és egyéb marketinges tevékenységek végett.
Abban az esetben, ha az Ügyfél először jár a Szolgáltató weboldalán erről tájékoztatást kap az oldal alján.
Abban az esetben, ha az Ügyfél, a figyelmeztetés ellenére is tovább használja a weboldalt elfogadja a sütik használatát.
A sütik törlését böngészője típusától függően lehet, törölni illetve korlátozni, erről bővebben tájékoztatást kaphat a böngészője gyártójától.

10/c.) Google Adwords használata

A Szolgáltató a “Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását.
A konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása
Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“

Amikor az Ügyfél egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy konverziókövetéshez szükséges süti kerül a számítógépre.
Ezeknek a sütiknek az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így az Ügyfél nem is azonosítható általuk.

Abban az esetben, amikor az Ügyfél a weboldalt böngészi, és a süti még nem járt le, akkor a Google és a Szolgáltató is láthatja, hogy az Ügyfél a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

10/d.) A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldal használattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


11. Egyéb rendelkezések

11/a.)

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következhet be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11/b.)

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 


12. Weboldal tárhely szolgáltatójának adatai

A Szolgáltató neve: Versanus Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-738703
A Szolgáltató székhelye: 1037 Budapest, Verhovina u. 8

Tárhely szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetősége:

Online elérhetőség: info@versanus.hu
Cím: 1037 Budapest, Verhovina u. 8
Telefon: +36 20 222 9680

Köszönjük, hogy átolvasta jelen Általános Szerződési Feltételeket és Ön is tudatos vásárlóként jár el, amikor terméket vásárol.
Amennyiben bármilyen kérdése felmerül, készséggel állunk a rendelkezésére munkanapokon nyitva tartási időnkön belül.